Document

AE Solar
Thông tin sản phẩm1Solar Panel Spec AE_P6-72_300-325W_EN[Solar Panel Spec AE_P6-72_300-325W_EN]
2Solar Panel Spec AE_P6-72_330W-340W[Solar Panel Spec AE_P6-72_330W-340W]
3Solar Panel Spec AEM6-72_345W-370W[Solar Panel Spec AEM6-72_345W-370W]
4Solar Panel Spec AEM6L-72 370W-390W[Solar Panel Spec AEM6L-72 370W-390W]
5Solar Panel Spec_AEM6-72_320-345W[Solar Panel Spec_AEM6-72_320-345W]
Thông tin nhà sản xuất, đại lý, Chứng chỉ - tiêu chuẩn1AE_Solar_Presentation[AE_Solar_Presentation]
2Certificate_Distributers_Gia Minh 20190520[Certificate_Distributers_Gia Minh 20190520]
3TUV Certificate[TUV Certificate]
4PID-Free Certificate[PID-Free Certificate]
5Salt Mist Corrosion Resistant Certificate[Salt Mist Corrosion Resistant Certificate]
6Sand Resistant Certificate[Sand Resistant Certificate]
7Ammonia NH3 Resistant Cetificate[Ammonia NH3 Resistant Cetificate]
8binders[binders]
9Chứng chỉ tấm pin _ BW_all 2610[Chứng chỉ tấm pin _ BW_all 2610]
10SOLAR_PV_MONO[SOLAR_PV_MONO]
11TOP_RUNNER_MONO[TOP_RUNNER_MONO]
12Chubb Insurance[Chubb Insurance]
13EN_Warranty_Alternative Energy_AE_Solar[EN_Warranty_Alternative Energy_AE_Solar]
14EN_product_manual[EN_product_manual]
Ulica Solar
Thông tin sản phẩm1Ulica- PERC Mono 300w~320w[Ulica- PERC Mono 300w~320w]
2Ulica- PERC Mono 370w~385w[Ulica- PERC Mono 370w~385w]
3Ulica- PERC Mono Full Black 300~315w[Ulica- PERC Mono Full Black 300~315w]
4Ulica- PERC Mono Full Black 345~355w[Ulica- PERC Mono Full Black 345~355w]
5Ulica- PERC Mono Super Black 300~315w[Ulica- PERC Mono Super Black 300~315w]
6Ulica- Poly 270w~285w[Ulica- Poly 270w~285w]
7Ulica- Poly 320w~335w[Ulica- Poly 320w~335w]
Thông tin nhà sản xuất, đại lý, Chứng chỉ - tiêu chuẩn1Distributor Certificate[ Distributor Certificate ]
2Ulica Solar Presentation【2019 NEW】[ Ulica Solar Presentation【2019 NEW】]
3Ulica Solar Warranty Terms-2019[Ulica Solar Warranty Terms-2019]
4Chubb Certificate 【Ulica Solar 2018-2019】[Chubb Certificate 【Ulica Solar 2018-2019】]
5Anti-PID Certificate-Ulica Mono 【2018 NEW】[Anti-PID Certificate-Ulica Mono 【2018 NEW】]
6Anti-PID Certificate-Ulica Poly 【2018 NEW】[Anti-PID Certificate-Ulica Poly 【2018 NEW】]
7CE certificate-Ulica【2018 NEW】[CE certificate-Ulica【2018 NEW】]
8China TopRunner Certificate-Mono 【2018 NEW】[China TopRunner Certificate-Mono 【2018 NEW】]
9China Toprunner Certificate-Poly 【2018 NEW】[China Toprunner Certificate-Poly 【2018 NEW】]
10DEWA equipment list -2018.11[DEWA equipment list -2018.11]
11DUST SAND TEST - Ulica Solar[DUST SAND TEST - Ulica Solar]
12ENF Assessed Supplier TUV Report-Ulica Solar 2018[ENF Assessed Supplier TUV Report-Ulica Solar 2018]
13IEC62716 Ammonia Test - Ulica 【2018 NEW】[IEC62716 Ammonia Test - Ulica 【2018 NEW】]
14ISO9001-UIica Solar 2019[ISO9001-UIica Solar 2019]
15Japan JET certificate-Ulica Mono【2018 NEW】[Japan JET certificate-Ulica Mono【2018 NEW】]
16Japan JET certificate-Ulica Poly 【2018 NEW】[Japan JET certificate-Ulica Poly 【2018 NEW】]
17Korea KS LICENSE - Poly (DS-310P-72)[Korea KS LICENSE - Poly (DS-310P-72)]
18Korea NRE Certificate- Mono(DS-335M-72)[Korea NRE Certificate- Mono(DS-335M-72)]
19Salty Mist Test (Level5) -Ulica Mono 【2018 NEW】[Salty Mist Test (Level5) -Ulica Mono 【2018 NEW】]
20Salty Mist Test (Level5) -Ulica Poly 【2018 NEW】[Salty Mist Test (Level5) -Ulica Poly 【2018 NEW】]
21TUV-IEC61215 & 61730-Ulica Mono 【2018 NEW】[TUV-IEC61215 & 61730-Ulica Mono 【2018 NEW】
22TUV-IEC61215 & 61730-Ulica Poly 【2018 NEW】[TUV-IEC61215 & 61730-Ulica Poly 【2018 NEW】]
Sunergy Solar
Thông tin sản phẩm1GPM-60M-H 325W[GPM-60M-H 325W]
2GPM-72M-H 385W[GPM-72M-H 385W]
3GPM-78M-HF 440W[GPM-78M-HF 440W]
Thông tin nhà sản xuất, đại lý, Chứng chỉ - tiêu chuẩn1CE Mono Solar Panels-Sunergy[CE Mono Solar Panels-Sunergy]
2CE Poly Solar Panels-Sunergy[CE Poly Solar Panels-Sunergy]
3IEC Mono Solar Panels-Sunergy[IEC Mono Solar Panels-Sunergy]
4IEC Poly Solar Panel-Sunergy[IEC Poly Solar Panel-Sunergy]
5IEC Poly Solar Panels-PID-Sunergy[IEC Poly Solar Panels-PID-Sunergy]
6IEC Salt & Mist & Ammonia test-Poly & Mono-Sunergy[IEC Salt & Mist & Ammonia test-Poly & Mono-Sunergy]
7Installation Manual-Sunergy [Installation Manual-Sunergy]
8POLICY-9L100247-EN-WF[POLICY-9L100247-EN-WF]
9Warranty-Sunergy[Warranty-Sunergy]
Canadian Solar


Document

Inverter DassTech
Thông tin sản phẩm1DASS 3.0i DSP-123K5E_MANUAL V1.2[DASS 3.0i DSP-123K5E_MANUAL V1.2]
2DASS 3.5i DSP-123K6-OD_MANUAL_V1.2_20181020_ENG[DASS 3.5i DSP-123K6-OD_MANUAL_V1.2_20181020_ENG]
3DSP-33100E-OD-HV_MANUAL_VER01[DSP-33100E-OD-HV_MANUAL_VER01]
4DSP-3334E-OD(CE)_MANUAL V2.0_180516[DSP-3334E-OD(CE)_MANUAL V2.0_180516]
5DASS 30i_H-OD_(ENG)_MANUAL V1.0.doc[DASS 30i_H-OD_(ENG)_MANUAL V1.0.doc]
6DASS 20i_H_(ENG)_MANUAL V1.1.doc_171219[DASS 20i_H_(ENG)_MANUAL V1.1.doc_171219]
Inverter Omnik
Thông tin sản phẩm1Omniksol 2k&2.5k&3k TL3 S_EN[ Omniksol 2k&2.5k&3k TL3 S_EN ]
2Omnik 3k&4k&5k TL2 EN[ Omnik 3k&4k&5k TL2 EN ]
3Omniksol 4k&5k&6k TL2 TH EN[ Omniksol 4k&5k&6k TL2 TH EN ]
4Omniksol 8k TL2 EN[ Omniksol 8k TL2 EN ]
5Omniksol 10k&13k TL3 EN[ Omniksol 10k&13k TL3 EN ]
6Omniksol 15k&17k&20k TL2 EN[ Omniksol 15k&17k&20k TL2 EN ]
7Omniksol 50K TL3 NV EN[ 50K_TL3-NV_EN ]
8Omniksol 50k TL3 H EN[ Omniksol 50k TL3 H EN ]
Inverter SolaX
Inverter Sungrow
Inverter INVT
Inverter Growatt
Inverter Kaco
Thông tin sản phẩm1DTS BP 3.0-5.0 TL1 EN[ DTS BP 3.0-5.0 TL1 EN ]
23-phase Kaco installation instructions[ 3-phase Kaco installation instructions ]PT
Thông tin sản phẩm1PT-Catalogue-2019[PT-Catalogue-2019]
Thông tin nhà sản xuất, đại lý, Chứng chỉ - tiêu chuẩn1Distributor Certificate[ Distributor Certificate ]